اس ام اس نصيحت و دلداري محبت نيرومندترين جادوها استگول


اس ام اس عرفاني

محبت نيرومندترين جادوها است.گولاس

اس ام اس سنگين و معني دار

يک …. کسي است که از بلندترين درختان بالا مي‌رود، تمام موقعيت را در نظر مي‌گيرد و فرياد مي‌زند: «جنگل را اشتباه آمده‌ام.» (استفان کاوي)


مشاهده کلیپ

اس ام اس سنگين اگر مي خواهي خوشبخت باشي


اس ام اس قشنگ و زيبا

بتهوون:
اگر مي خواهي خوشبخت باشي براي خوشبختي ديگران بكوش زيرا آن شادي كه ما به ديگران مي دهيم به دل ما بر مي گردد

اس ام اس معني دار

” انسان آرزومند جهاني است که در آن خير و شر آشکارا تشخيص دادني باشند، زيرا در او تمايل ذاتي و سرکش داوري کردن پيش از فهميدن، وجود دارد
ميلان کوندرا “


مشاهده کلیپ

اس ام اس بزرگان فلسفي اس ام اس بزرگان فلسفي *آرشيت داناآرشيت دانا


SMS پندآموز

»مادر نگاه آسمان بر زمين است«
*آرشيت دانا

اس ام اس نصيحت و دلداري

نمي توان اميد داشت ، آدم هاي کوچک رازهاي بزرگ را نگاه دارند. اورود


مشاهده کلیپ

اس ام اس پندآموز عرفاني شوپنهاور اگر ما


اس ام اس سنگين و معني دار

شوپنهاور : اگر ما چيزي را مي خواهيم براي آن نيست که دليلي بر آن پيدا کرده ايم بلکه چون آن را مي خواهيم برايش دليل پيدا مي کنيم.

اس ام اس بزرگان جهان

ترجيح مي‌دهم که ملتم به سياست‌هاي اقتصادي من بخندند تا اينکه از ولخرجيهايم گريان شوند. (پادشاه سوئد)


مشاهده کلیپ

اس ام اس سخنان بزرگان انديشه کردن به اينچه


اس ام اس جملات پند آموز

انديشه کردن به اين که چه بگويم، بهتر است از پشيماني از اين که چرا گفتم. سعدي

اس ام اس معني دار

هر لحظه اي که صرف عشق ورزيدن نشود، به هدر مي رود. (تورکاتو تاسو)


مشاهده کلیپ

اس ام اس جملات تکان دهنده حقيقت آنقدر ساده استپيش


اس ام اس عرفاني

حقيقت آنقدر ساده است که پيش پا افتاده اش مي پندارند. داگ هامرشکولد

اس ام اس کلام بزرگان

آدمي ساخته ي افكار خويش است فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است
موريس مترلينگ


مشاهده کلیپ

sms هاي پندآموز ميکل آنژ چه غصه


پيامک نقل قول

ميکل آنژ: چه غصه هايي بخاطر اتفاقات بدي که هرگز در زندگي ام پيش نيامد خوردم .

اس ام اس جملات پند آموز

” اراده ي مرد عامل خوشبختي اوست” . شچدرين


مشاهده کلیپ

اس ام اس عرفاني بايد نسبت به آنچه


اس نصيحت

بايد نسبت به آنچه معتقديم آگاهي داشته باشيم . (شوميزهي)

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

انسان تاريخ را مي سازد، نه تاريخ انسان را آنري ماسيس(نويسنده فرانسوي)


مشاهده کلیپ

اس ام اس سنگين و فاز بالا کريستوف مارلو مرا


اس ام اس سنگين و فاز بالا

کريستوف مارلو : مرا اندکي دوست بدار ولي طولاني .

اس ام اس عرفاني و فلسفي

عشق درديست شديدتر از تمام دردهاي ديگر ، زيرا در عين حال روح و قلب و کالبد را رنج مي دهد . ولت


مشاهده کلیپ

اس ام اس پندآموز عرفاني اگر چه مي دانم دوستم


اس ام اس حکيمانه

آنجلا مارتين
اگر چه مي دانم دوستم دارد امشب غمگينم چون نگاهش به شيريني روياهاي من نبود .

اس ام اس عرفاني

مهم نيستــــ اگر انـسـان بـراي کـسي که دوسـتـش دارد غـرورش را از دستـــــ بـدهـد ؛
امـا فـاجـعـه اسـتــــــ اگر بـه خـاطـر حـفـظ غـرور ، کـسي را که دوسـتـــــ دارد از دستـــــ بـدهـد .

ويـلـيـام شکـسـپـيـر


مشاهده کلیپ

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس